1

جهان هیچ راز دیگری نیست کائنات

News Discuss 
کائنات بسیار قدرتمند است و دارای فراوانیست اما قدرت این را ندارد که بر زندگی ما بدون خواست و اراده خودمان تاثیری بگذارد. من تعریف یک استاد روحانی از شاگرد کامل را دوست دارم: “کسی که همیشه در حال لغزش است اما هرگز زمین نمی خورد.” مهمترین رمز کائنات جهت https://www.janbalaghi.com/the-secret-of-the-universe/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story